‘t Gerecht in de geschiedenis

In 1615 werd de vakwerkhoeve Fabry, ook bekend als het ‘Het Gerechtshof’, gebouwd op een perceel bij de kogelstraat te Zepperen.

De toekenning van de benaming ‘Gerechtshof’ aan de Fabry-winning te Zepperen berust op aanwijzingen uit de volksmond. Wellicht omdat er lagere rechtspraak werd uitgeoefend of omdat er zittingen van de lokale schepenbank plaatsvonden.

In 1974 werd de hoeve bedreigd met afbraak wegens verkaveling. Maar het zou omwille van de historische waarde heropgebouwd worden in Bokrijk. Wegens onvoorziene omstandigheden heeft men finaal de authentieke houten balken kunnen onderscheppen en werd ‘Het Gerechtshof’ opnieuw opgebouwd in Olen.

Gedurende zowat 30 jaar werd Het Gerechtshof uitgebaat als restaurant ‘Doffenhof’.

Ook een zevental jaar door Philippe van der Byl. Maar in de zomer van 2006 veranderde hij het concept van klassiek restaurant naar Bistro ‘t Gerecht.